Antimateriálové pušky

L82A1
L82A1 Barrett. (Zdroj: www.eliteukforces.info)

Antimateriálové pušky sa v posledných rokoch dostávajú do povedomia odbornej aj laickej verejnosti. Ich nasadenie výrazne zvyšuje palebnú silu malých pechotných jednotiek, na druhej strane poskytuje “chirurgické riešenie“ pre niektoré úlohy v zastavanom prostredí, vďaka čomu je možné sa vyhnúť nasadeniu ničivejších zbraní, ktoré by spôsobili rozsiahlejšie vedľajšie škody, ako aj obete na životoch.

NTW20 Anti-material rifle
Antimateriálna puška NTW20 (Zdroj: http://www.denel.co.za/simplex/image_bank/19.html.)

S anitmateriálovými puškami sa prvýkrát stretávame počas 1. svetovej vojny, keď boli používané proti jednej z ikon tohto konfliktu – tankom. Ešte počiatkom 2. svetovej vojny mali protitankové pušky svoje pevné miesto vo výzbroji pechotných jednotiek, no s rýchlym rozvojom tankovej techniky rástla aj jej ochrana a protitankové pušky prestávali pre ne predstavovať reálne riziko. Taktiež počas Studenej vojny, ktorá sa niesla v duchu očakávania stretu mohutných obrnených formácií, bola venovaná antimateriálovým puškám len minimálna pozornosť, keďže okrem tankov aj iné obrnené vozidlá (BVP, OT) poskytovali dostatočnú ochranu proti puškám všetkých kalibrov.

Antimateriálové pušky sa vrátili na bojisko v o niečo inej úlohe. Okrem schopnosti likvidovať osoby a ľahko obrnené vozidlá (napr. pôvodné verzie HMMWV) sa ukázali ako vhodný prostriedok na ničenie citlivej techniky, ktorá začala bojisko zaplavovať. Príkladom môžu byť lietadlá, vrtuľníky, radary a iné elektronické systémy, ako aj niektoré zbraňové systémy (PTRS/PLRS) atď. Taktiež je možné antimateriálne pušky využívať aj mimo boj. Príkladom môže byť zneškodňovanie výbušných zariadení na bezpečnú vzdialenosť či prieskum zverenej oblasti.

Pojmy antimateriálové a ťažké odstrelovacie pušky sa často zamieňajú, čo je určite do nemalej miery dané aj tým, že sú skutočne schopné v istom rozsahu plniť rovnaké úlohy. Napriek tomu má nasadenie antimateriálových pušiek svoje špecifiká. Tak ako to už pri palných zbraniach býva, aj teraz je hlavný rozdiel v použitej munícii. Základom sú síce kalibre 12,7/14,5 mm (tak ako pri odstrelovacích puškách), no stretávame sa v poslednej dobe aj s puškami kalibru 20/25 mm. Dôležiteiší ako kaliber je ale druh munície. Antimateriálové pušky bežne používajú výbušné, zápalné, či priebojné náboje (resp. muníciu s kombináciou týchto vlastností).

Štandardne sa z týchto zbraní strieľa poležiačky (nieže by nebolo možné strieľať napr. aj v kľaku, no po pár výstreloch by schopnosti väčšiny strelcov začali drasticky klesať). Bežnou súčasťou výbavy je dvojnožka či úsťová brzda. Čoraz častejšie je súčasťou výbavy odstrelovača aj iná technika – diaľkomer, vlhkomer... Vzhľadom na hmotnosť antimateriálových zbraní, potrebné príslušenstvo, ako aj taktiku nasadenia je odstrelovač s antimateriálovou puškou často členom 2-3 členného týmu, ktorý sa stará a pozorovanie a iné podporné činnosti.

Niet pochýb o tom, že presun bojov do miest plných civilistov a s tým súvisiaca snaha o použitie minimálnej ničivej sily, ako aj rastúci význam malých jednotiek, umožnili návrat antimateriálových zbraní na moderné bojisko a v najbližších rokoch ich význam určite ešte porastie.

Autor: Tomáš Beňuš | Vložené 24. 3. 2014 |