Budúcnosť svietiacich striel - Specwar.info 

Budúcnosť svietiacich striel

OWL
V rámci vývoja munície OWL sa testujú rôzne nátery. (Zdroj: defense-update.com)

Svietiaca munícia, teda munícia so stopovkou, je už dlhé desaťročia štandardnou výbavou v každej armáde. Jej hlavným poslaním je umožniť strelcovi spresniť streľbu na cieľ vďaka vizualizácii dráhy letu. Štandardné stopovky sú vybavené malou pyrotecnickou náplňou, ktorá počas letu postupne horí, čím sa stáva viditeľnou.

Hlavne pri streľbe z guľometu je vďaka stopovkám možné veľmi rýchlo korigovať smer streľby. Taktiež je možné takto označiť pozíciu nepriateľa či inú záujmovú oblasť pre zvyšok jednotky. Avšak tak ako každá zbraň, aj stopovky majú svoje nevýhody. Logicky umožňuje aj protivníkovi odhaliť pozíciu strelca. Modernejšie modely tento problém riešia tak, že pyrotechnická nálož sa začne spalovať s istým časovým odstupom od výstrelu, čo do istej miery sťažuje lokalizáciu strelca. Nemenej závažným problémom je aj odlišná trajektória letu stopoviek v porovnaní so štandardnou muníciou. Postupným horením pyrotechnickej nálože dochádza k znižovaniu hmotnosti strely, čo logicky spôsobí mierne odchýlenie.

Niekedy sa môžeme stretnúť aj názorom, že stopovky sú na dnešnom bojisku prežitkom. Že tomu nie je tak potvrdzuje aj to, že americké obsluhy guľometov majú v nábojových pásoch ako každý piaty náboj vsunutú stopovku.

Taktiež vývoj tejto munície nie je na mŕtvom bode. Dôkazom toho je projekt OWL (One-Way Luminiscence) americkej spoločnosti Picatinny Arsenal, presnejšie jej vývojového pracoviska ARDEC (Armament Research, Development and Engineering Center).

Už z názvu možno odvodiť hlavnú výhodu stopoviek budúcnosti. Cieľom je vyvinúť stopovky, ktoré bude vidieť iba strelec. Prípadný pozorovateľ by ani s pomocou prístroja na nočné videnie nemal byť schopný jeho pozíciu odhaliť. Vývojári dokonca testujú hneď niekoľko rôznych ciest, ako takýto efekt docieliť. Jednou z nich je potiahnutie zadnej časti strely tenkou vrstvou špeciálneho materiálu, ktorý emituje svelto len o konkrétnej vlnovej dĺžke.

Problémom je práve výber vhodného materiálu. Dôležitou požiadavkou je, aby nové stopovky, rovnako ako staré, bolo možné použiť za všetkých svetelných podmienok. Problémom je pochopiteľne práve jasný slnečný deň, keď jas Slnka ľahko prebije malé luminiskujúce projektyly. Munícia OWL by zároveň mala mať pčoas celého letu rovnakú hmotnosť, čím by riešila práve už spomínaný rozdiel v trajektórii letu.

Obdobné projekty majú rozbehnuté aj iné spoločnosti. Spomenúť možno napr. PNW arms, ktorá ponúka stopovky v ktorých je taktiež pyrotechnická nálož nahradená špeciálnym materiálom. Nedochádza teda k zmene trajektórie, a strelu možno pozorovať len z pohľadu strelca. Nevýhodou je, že tieto stopovky sa dajú použiť len za zhoršenej viditeľnosti. Spomenúť určite treba aj českú firmu Sellier & Bello a jej projekt infračervenej stopovky. Tie teda bude možné vidieť len za pomoci prístroja na nočné videnie, no limitom je opäť možnosť použitia len v šere alebo tme.

Zdroje: http://www.armadninoviny.cz/budoucnost-munice-svitici-strely.html

Autor: Tomáš Beňuš | Vložené 29. 09. 2014 |