Explozívne formovaný projektil - Specwar.info 

Explozívne formovaný projektil

EFP
Tvar hlavice EFP. (Zdroj: Výzkumná laboratoř USAF.)

Pod názvom Explozívne formovaný projektil (v angličtine Explosively formed projectile, Explosively formed penetrator, self-forging warhead či self-forging fragment) sa skrýva nástražné výbušné zariadenie určené na prerazenia panciera cieľového objektu. Projektil vznikajúci pri výbuchu je schopný tento pancier preraziť aj na relatívne veľkú vzdialenosť, čo je jeho hlavnou výhodou. Pôvod zbrane síce spadá až do dôb 2. svetovej vojny, no do povedomia ľudí sa v dnešných dňoch dostáva najmä vďaka jej využívaniu irackými ozbrojencami.

Explozivně formovaný projektil
Vylepšené výbušné zařízení v Iráku. Dutý poměděný útvar nahoře je explozivně formovaný projektil. (Zdroj: Wikipedia.org.)

Projektil ktorý vznikne pri odpálení výbušného systému má spravidla kuželovitý tvar. Tento kovový projektil je vďaka svojej vysokej rýchlosti, a teda aj hybnosti, schopný prerážať silný oceľový pancier. No i napriek „dosahu“ zbrane po istej čase dôjde k rozpadu projektilu na čiastočky ktoré sa rýchlo vychyľujú od pôvodného smeru čo výrazne znižuje konečný účinok. Zariadenie má spravidla tvar plytkej misky. Výbuch môže projektil vystreliť rôznymi smermi, pričom smerodatný je tvar nálože a jej sila. Sofistikovanejšie EFP majú viacnásobný spúšťací mechanizmus, a môže spôsobiť rôzne škody.

Základným modelom sú jednoduché EFP (single-EFP – SEFP), no existujú aj nástražné systémy vytvárajúce viacero projektilov (multiple-EFP – MEFP). Takto môže dôjsť k vzniku aj niekoľkých tuctov menších projektilov, pričom výsledný efekt sa dá prirovnať k brokovnici. V rukách skúsenej obsluhy sa opäť dajú dosiahnuť veľmi špecifické účinky v cieli.

Pri jednoduchých EFP dôjde po prerazení panciera k uvoľneniu veľkého počtu šrapnelov ktoré spôsobujú posádke zranenia a pôsobia ďalšie škody na technike. Vhodne tvarovaný projektil je schopný preraziť pancier s až šesťnásobne väčším priemerom ako je priemer samotného projektilu. Princíp zbraní EFP nevyužívajú len povstalecké sily, ale našli si aj uplatnenie vo vyspelých armádach. Americká armáda ich využíva napr. v hlaviciach leteckých bômb CBU-97 či BLU-108 (tzv. kazetová munícia), míny M303, M2/M4 SLAM (Selectable Lightweight Attack Munition), submunícia SADARM, hlavice rakiet systému TOW 2, a projekt amerického letectva LOCAAS.

EFP sú používané proti obrneným cieľom. Jedna takáto nálož bola používaná aj pri zavraždení nemeckého bankára Alfreda Herrhausea teroristami z Červenej armády. Taktiež ich využíval Hizballáh v roku 2006 v konflikte s Izraelom, a ako už bolo spomínané, sú obľúbenou zbraňou irackých povstalcov (v oboch prípadoch sa hovorí o Iráne ako o donorovi).

EFP sa spravidla vyrábajú z bežne dostupných kovových potrubí, pričom predný koniec je uzavretý medenou alebo železnou plombou ktorá pomáha pri vytvarovaní samotného projektilu. Následne sa trubica vyplní výbušninou. Po výbuchu môže vytvorený projektil dosiahnuť počiatočnú rýchlosť až 1 km/s, pravda len pri správnej metodike výroby.

Explozivně formovaný projektil
(Zdroj: Noah Shachtman.com.)

Projektil je vlastne guľou roztaveného kovu, no stále si zachováva svoje plastické vlastnosti. Tak sa stáva extrémne nebezpečným pre všetky typy obrnených vozidiel vrátane tankov, a dokonca aj pre novú kategóriu obrnených vozidiel známu ako MRAP ktoré sú špeciálne navrhnuté tak, aby odolali výbuchom mín.

Tieto zariadenia môžu byť namontované napr. na zvodidlá pozdĺž ciest vo výške okna, a podľa možností v zákrutách, či na iných miestach na ktorých je vozidlo nútené spomaliť. To dáva útočníkovi viac času na presné načasovanie odpálenia. Tieto výbušné systémy sa dajú odpáliť cez kábel, diaľkovo, či môžu byť vybavené IČ senzorom ktorý odhalí prichádzajúce vozidlo. Použiť sa dajú po jednom, v pároch, či v celých radoch. Všetko záleží od taktickej situácie a útočníka.

Technológia EFP je mnohým ľuďom ešte cudzia, čo je aj dôvodom prečo sa možno stretávať s rôznymi názvami (aj názov uvedený v nadpise je len jedným z mnohých, a vždy ide spravidla o voľné preklady). No bojové skúsenosti s touto zbraňou dokazujú, že ide o takmer ideálnu zbraň pre dnešné asymetrické bojisko, a určite o nej ešte budeme mnoho počuť.

Autor: Tomáš Beňuš | Vloženo 29. 5. 2008 |