Odstrelovacia puška Araš - Specwar.info 

Odstrelovacia puška Araš

arash
Muž obsluhujúci odsttrelovaciu pušku Araš.
[Zdroj: thefirearmblog.com]

Ťažké odstrelovacie pušky a antimateriálové pušky (ktoré možno považovať za vzdialených príbuzných voľakedajších “protitankových“ pušiek) zažívajú na dnešnom bojisku renesanciu, čo sa prejavuje mimo iné aj v stále nových konštrukciách z rôznych kútov sveta. Stranou neostal ani Irán, ktorého zbrojársky sektor je schopný vyprodukovať (v takej či onakej kvalite) pechotné zbrane prakticky všetkých kategórií. Navyše nová iránska puška Araš priniesla opäť niečim nekonvenčný pohľad na vec.

Araš je riešená ako puška kategórie bull-pup, no zásadný rozdiel je v držaní zbrane, ktorým pripomína skôr “pancierovku“ RPG. Samotná zbraň pozostáva z hliníkového tela a rukoväti. V polovici dĺžky zbrane je umiestnená pažba s ramennou opierkou. Za strelcom sa nachádza masívna úsťová brzda. Tá má samozrejme za úlohu tlmiť spätný ráz, pričom strelcovi v tom pomáha aj fakt, že strelec zbraň drží v polovici jej dĺžky. Samotná zbraň sa opiera o výraznú dvojnožku, ktorá umožňuje streľbu v stoji alebo kľaku.

arash
Detail zbrane.
[Zdroj: guns.com]

Zbraň je prispôsobená pre muníciu 20x102 mm HEI (High Explosive Incendiary), teda trieštivo – trhavú muníciu určenú proti obrneným a zodolneným cieľom. Pri prenikaní pancierom sa strela okolo teplotiy 1 000 stupňov Celzia vznieti a pôsobí devastačne na posádku vozidla.

Použitý optický zameriavač je pravdepodobne odvodený od systému Barrett Bors a pozostáva z ďalekohľadu, zobrazovacieho modulu a balistického počítača. Je možné, že komplet meria aj teplotu, barometrický tlak či náklon pušky, teda parametre potrebné pre presnú streľbu na veľké vzdialenosti.

Iránska taktika pravdepodobne počíta s rovnakým modus operandi ako pri iných výkonných pechotných zbraniach – dvojčlenná obsluha sa za použitia rýchlych terénnych motoriek presunie na palebnú pozíciu, zaútočí, a rýchlo bojisko opustí. Samozrejme nie je možné objektívne posúdiť výkonnosť tejto novej iránske zbrane, preto aj množstvo dostupných informácií je značne limitované. O jej skutnčých schopnostiach sa dozvieme asi až keď si niektoré kusy nájdu cestu k rôznym ozbrojeným skupinám napojeným na Irán a padnú do rúk niektorej zo “západných“ armád...

Referencie

Autor: Tomáš Beňuš | Vložené 18.10.2014 |