RŠG-2 - Specwar.info 

RŠG-2

RŠG-2
RŠG-2 (Zdroj: wikipedia.org.)

RŠG predstavuje ruský jednorázový granátomet odvodený od známejšieho RPG-26. Jediný rozdiel je v použitej náloži. Namiesto HEAT hlavice je použitá hlavica termobarická. Je vhodná na ničenie živej sily, slabo pancierovaných vozidiel, budov a zraniteľnej vojenskej techniky (radary, spojovacia technika...). Do výzbroje ruskej armády bol RŠG-2 zavedený v roku 2000 a ponúkaný je aj na export.

RŠG-2 je jednorázový systém. Hlaveň je vyrobená zo sklenených vlákien a v nej sa nachádza pripravená raketa. Tá je poháňaná motorom na tuhé palivo. Hlaveň je z oboch strán otvorená, čo limituje spätný ráz zbrane, no na druhej strane ohrozuje osoby nachádzajúce sa za hlavňou v čase výstrelu. Pred použitím sú oba konce utesnené gumovými uzávermi, ktoré sa odstránia pri výstrele. Odpaľovací mechanizmus sa aktivuje po vztýčení mieridiel, no ak sa strelec rozhodne nevystreliť po zložení mieridiel sa zbraň znova zaistí. Nálož obsahuje 1,16 kg výbušnej zmesy, ktorej výbuch dosahuje silu ekvivalentnú výbuchu 3 kg TNT.

Referencie