SR-2 - Specwar.info 

SR-2

SR-2
SR-2. (Zdroj: neznámý.)

Skratka PDW znamená Personal Defence Weapon, čo možno preložiť ako “osobnú obrannú zbraň“. Nepatrí síce medzi najznámejšie kategórie zbraní, a často dochádza k zaraďovaní týchto zbraní do iných kategórií, no práve v dnešných dňoch sa dostávajú do povedomia ľudí, a určite ešte o nich budeme mnoho počuť. V krátkosti by sme ich mohli charakterizovať ako malé, kompaktné a ľahké zbrane so schopnosťou streľby dávkami ktorá je skladná a ľahko sa nosí i používa (občas sa vďaka tomu môžete stretnúť s názvom “zbrane voľných rúk“). Zatiaľ tento popis zrejme pre väčšinu ľudí pripomína opis samopalu, no rozdiel je v účinnosti zbraní. Pre tieto zbrane je totiž typické, že sú účinne proti živej sile chránenej osobnými prostriedkami ochrany (teda nepriestrelné vesty a helmy), a to na vzdialenosť až cca 200 metrov. Tento typ zbrane sa vám pokúsim predstaviť na príklade ruskej zbrane SR-2.

Ak si túto charakteristiku prečíta človek s istým rozhľadom v tejto problematike dosť rýchlo zrejme pochopí, že problém nie je ani tak v zbrani, ako v munícii. Náboj musí byť malý a ľahký, a musí mať dostatočnú úsťovú rýchlosť a energiu aby dosiahol požadované výsledky. Len ťažko by ste taký náboj našli v bežne dostupnom sortimente. Počas skúšok bolo zistené, že náboj 5,45x39 má síce silu, no v cieli nie je dostatočne prierazný, takže samopal AKS-74U sa ako zbraň PDW použiť nedal. Ďalšie pokusy sa týkali náboja 9 mm Luger, či modernizovaného náboj Makarov s oceľovým jadrom. Pokrokom bol v Rusku vyvinutý pištoľový náboj 9x21 mm s unikátnou konštrukciou. Jeho úspech mu zabezpečil miesto nástupcu náboja 9x19mm PM. Pre nový náboj bol najprv vyvinutý malý samopal PG 055, a ihneď začali práce na novom modeli zbrane, ktorý dostal názov SR-2 Veresk. Požiadavka znela, aby zbraň dokázala na 100 metrov prestreliť nepriestrelnú vestu 2. triedy. Boli vyvinuté štyri náboje kalibru 9x21 mm:

  • SR 10: priebojný náboj s oceľovým jadrom
  • SR 11: náboj s potlačeným odrazom
  • SR 12: expanzívny náboj
  • SR 13: stopovka

Podľa informácií ktoré uverejnili ruský odborníci nový náboj v priebornosti prevyšuje náboj PM 1,5-2x.

A teraz k samotnej zbrani SR-2. Samozrejme od začiatku bol kladený dôraz na malé rozmery a hmotnosť. So sklopenou ramennou opierkou má zbraň 367 mm, a s vyklopenou 603 mm. Hmotnosť s prázdnym 20 ranovým zásobníkom je 1.65 mm. Ako sme už zvyknutý, pri každej zbrani pri bližšom pohľade nájdeme pár zvláštností. Pri SR-2 je to napr. fakt, že pištoľová rukoveť so zásobníkom je umiestnená uprostred zbrane, teda v jej ťažisku. To zaručuje vyváženosť zbrane a stabilitu pri streľbe. Konštruktéri sa potrápili aj s problémom zdvíhania ústia hlavne pri streľbe.

Hlaveň je síce krátka, no pôsobí dosť robustným dojmom. Ústie má zhora šikmý zárez kompenzátoru zdvihu. Muška sa dá nastaviť v oboch rovinách, a na zbraň je možné taktiež namontovať kolimátor. Zásobníky sú k dispozícii dva, na dvadsať a tridsať nábojov. Ďalšou zaujímavosťou zbrane je, že nakoľko odpružený podávač zásobníku sa opera zospodu o záver, je možné prázdny zásobník vyhodiť jednou rukou – tou ktorou strieľate. Poistka je prevzatá z kalašnikova, a je na pravej strane puzdra. V zaistenej polohe čiastočne zabraňuje padaniu nečistôt do mechanizmu zbrane. V zaistenej polohe taktiež nie je možné zbraň natiahnuť. Prepínač režimu streľby sa nachádza na ľavej strane puzdra, a možno ho dosiahnuť prstom strieľajúcej ruky (v prípade pravej ruky palcom). Je ľahké si domyslieť, že nenáročnosť zbrane na obsluhu či údržbu a výborné technické parametre by sa určite dali využiť v réžii špeciálnych jednotiek. Aký osud na ruský “Veresk“ čaká ukáže len čas.

Typ PDW
Krajina pôvodu Rusko
Náboj 9x21 (SR-10, SR-11, SR-12, SR-13)
Dĺžka zbrane 367/603
Hmotnosť s prázdnym 20 ranovým zásobníkom 1,65 kg
Kapacita zásobníka 20, 30
Dostrel 200 m

Autor: Tomáš Beňuš | Vloženo 14. 1. 2010 |