Taktik - Specwar.info 

Taktik

Taktik
Taktik. (Zdroj: neznámý.)

Ruský zbrojársky priemysel už neraz prekvapil svojou vynaliezavosťou, schopnosťami improvizácie a progresívneho prístupu k riešeniu zaužívaných problémov. Jedným z novších projektov je projekt odstrelovacej pušky Taktik. Séria unikátnych riešení je korunovaná vymeniteľnými hlavňami troch rôznych kalibrov.

Náboj 7N1 kalibru 7,62x54 sa stal jedným zo zaužívaných štandardov vo svete odstrelovacích pušiek. Z úst odborníkov sa ale stal aj terčom kritiky, zvlášť pri niektorých konkrétnych prípadoch keď kvalita tohto streliva nebola dostačujúca na plnenie zverenej úlohy. Známym problémom je napr. vplyv atmosférických faktorov, ale napr. aj nevhodnosť náboja na streľbu na vzdialenosti prevyšujúce 500 metrov. Ďalší problém spočíva v oceľovom jadre striel ktoré spôsobujú, že náboje sa najmä pri streľbe na krátke vzdialenosti môžu odraziť. Snáď ani netreba pripomínať závažnosť tohto problému napr. pri oslobodzovaní rukojemníkov. Ako najvhodnejšie riešenie problému by sa mohlo zdať použitie oloveného jadra, to ale okrem technických nárokov prináša aj ďalšie komplikácie. Popísané situácie vyžadujú strelivo s vyššou počiatočnou rýchlosťou a plochejšou dráhou letu.

Bolo teda potrebné nájsť vhodnú muníciu. V Rusku taký náboj existoval, bol kalibru 6,5 mm, no od konca osemdesiatych rokov už jeho produkcia neprebiehala. Od možnosti vývoja novej munície sa upustilo z rôznych dôvodov, či už časových alebo ekonomických. Rusi ale nikdy nemali problém využiť technológiu z iných krajín, a práve v tom spočívalo aj ich riešenie tohto problému.

Padlo rozhodnutie splniť rôzne požiadavky rôznymi druhmi streliva. Prvým zo zvolených nábojov je náboj .243 Win. od firmy Winchester. Strela má priemer 6,17 mm, hmotnosť 6,2 g a počiatočnú rýchlosť letu 950 metrov za sekundu. Ako zaujímavosť možno dodať, že náboj pochádza z roku 1955. Treba ale uznať, že z čisto taktického hľadiska by sa na svete našla aj vhodnejšia munícia. Tento náboj ale vychádza zo široko rozšíreného náboja .308 Win., čo uľahčilo jeho zavedenie do výroby aj výrobu samotnú. Tento náboj sa z trojice javí ako jasný favorit pri streľbe na tzv. živú silu. Druhým typom streliva je klasický náboj 7.62x51 ktorý sa uprednostňuje v prípadoch vyžadujúcich ničenia materiálnych cieľov. K týmto potrebám je k dispozícii aj široká paleta rôznych typov striel. Posledná náboj je 25 Rem. (9x49, alebo 8,5x48,5 mm)od firmy Remington. Jeho vek môže byť pre niekoho šokujúci, pochádza totiž z roku 1908, a pôvodne bol určený pre guľovnicu. Za tie roky bola vyvinutá široká paleta munície s rôznu hmotnosťou od 8,1 po 14,25 g. Pre zaujímavosť možno uviesť, že náboj je známi slabým spätným rázom. Táto munícia bola použitá pri riešení potreby bezhlučnej strelby. Ak by totiž bol použitý špeciálny podzvukový náboj kalibru 9x39, bolo by potrebné zabudovať tlmič, pre ktorý sú tieto náboje navrhnuté.

Zbraň ako taká vychádza z osvedčenej ruskej loveckej guľovnice Vjepr známej aj našej loveckej verejnosti. Vľavo bola doplnená o sklápaciu plastovú pažbu ktorá pochádza od nie príliš rozšíreného a známeho guľometu RPK-204. Znalci zbraní série AK môžu ľahko spoznať rukoväť pochádzajúcu práve z tejto série zbraní. Pôvodné je aj puzdro záveru aj s vnútorným príslušenstvom. Pre všetky tri náboje sa používa aj rovnaký záver a zásobník na 10, príp. 20 nábojov. Nakoľko mechanizmus dovoľuje streľbu jedine jednotlivými ranami poistka má len dve polohy: jednotlivé rany a zaistené.

Vojskové skúšky dokázali, že pri výmene hlavní v poli dochádza len k prijateľnej, a takmer zanedbateľnej, odchýlke pri presnosti streľby. Trochu problematické sa môže pri tomto procese zdať upravovanie nastavenia ďalekohľadu PSO-1. Dvojnožka ktorá sa dá zložiť pod hlaveň má nastaviteľnú dĺžku ramien. Je umiestnená nad osou hlavne čo zabraňuje zbrani v prevrhnutí, no môže mať nežiaduci rušivý efekt na presnosť streľby.

Určite zaujímavé boli testy z októbra roku 2001 ktoré sa uskutočnili v Moskve. Taktik bol porovnávaný s puškami SVD, SV-98 a SV-99. Z hľadiska rozptylu sa umiestnil medzi SVD a SV-98. Pri použití munície kalibru 6 mm sa dokonca Taktik výkonmi takmer vyrovnal zbrani SV-98, čo je zaujímavý výkon pri zohľadnení faktu, že Taktik je samonabíjacia zbraň. Pri testoch sa ukázalo aj niekoľko nedostatkov ktoré boli rýchlo odstránené. Problematické sa ukázalo byť využívanie zameriavača PSO-1 umiestneného na bočnej montáži. Problém ale nie je nezvládnuteľný, a bola dokázaná schopnosť pušky Taktik plniť široké spektrum úloh, a to za cenu ešte nižšiu než je cena pušky SVD.

Pri skúškach sa ukázali aj klady jednotlivých nábojov. Napr. náboj kalibru 6x53 sa ukázal byť omnoho efektívnejší vo vzdialenostiach 600-800 metrov než munícia pušky SVD. Vhodný je najmä na použitie v horách. Pozitívne bola hodnotená aj možnosť streľby na pohyblivé ciele, či už do strany alebo do diaľky. Táto vlastnosť by mohla byť veľmi nápomocná najmä pri neprehľadných protiteroristických operáciách vyžadujúcich schopnosť pohotovej činnosti strelca aj jeho výzbroje. Náboj 7,62x54R sa ukázal byť najvhodnejší pri streľbe s cieľom na mechanické poškodenie materiálneho vybavenia. Rôzna munícia tohto kalibru podstatne rozširuje možnosti zbrane. O úlohe munície kalibru 9x39 netreba veľa písať, nespochybniteľným cieľom jej nasadenia je plnenie utajených úloh, resp. úloh vyžadujúcich maximálne možné utajenie strelca.

Autor: Tomáš Beňuš | Vloženo 15. 1. 2010 |